Startlister 12.2.21

Postet av Freidig, Alpin den 11. Feb 2021

FIS VASSFJELLET SL M

START_SL_M_1R_1546.pdf


FIS VASSFJELLET SL W

START_SL_W_U18__1R_6497.pdf


FIS VASSFJELLET SL W NM JUNIOR II / FIS

START_SL_W_U20-FIS__1R_6498.pdf


0 Kommentar

Startlister 12.2.21

Postet av Freidig, Alpin den 11. Feb 2021

FIS VASSFJELLET SL M

START_SL_M_1R_1546.pdf


FIS VASSFJELLET SL W

START_SL_W_U18__1R_6497.pdf


FIS VASSFJELLET SL W

START_SL_W_U20-FIS__1R_6498.pdf


0 Kommentar

Smittevernregler for deltagere FIS Vassfjellet

Postet av Freidig, Alpin den 11. Feb 2021

Smittevernregler for deltagere FIS  Vassfjellet, 12.  13. januar 2021.

 

 Alle deltagere og støtteapparat må være 100% friske. Hold dere  
hjemme ved de miste tegn på sykdom.

Ved mistanke om Covid-19 smitte eller ved identifisert smitteutbrudd skalsmittevernansvarlig Richard Nielsen 971 57 196 informeres umiddelbart.

 

 Alle utøvere/støtteaparat som krysser landegrense SKAL følge  
retningslinjer for innreisekarantene. Arrangøren skal i samarbeid

med Skiforbundet ha oversikt over evt. deltakere som faller inn  
under denne ordning og følge de opp spesielt.

 

 

 Ved ankomst, parker med god avstand til andre, slik at  
lasting/lossing av utstyr kan skje uten nærkontakt

 

 Skift i bussen og bruk bussen som pauselokale

 

 Begrens etteranmeldinger. All betaling skjer kontantløst via Vipps

 Begrens utstyr som taes med i bakken. Nødvendig utstyr

oppbevares på tildelt område i bunn av bakken

 

 Bruk munnbind ved alt opphold innendørs; f.eks på toaletter,

serveringssteder og skishop.

Munnbind skal også benyttes i bakken, med unntak av start-mål

 

 Serveringssteder benyttes i minst mulig grad. Respekter pålegg om

avstand og antall

 

 Hold MINST 1m avstand i heiskøen! Dette gjelder både i

lengderetningen og i bredden! Egen merket NM jr-inngang for løpere og funksjonærer

 

 Kjør 1 og 1 på heisen. Deltagere ved ulike skigymnas

/treningsgrupper skal ikke, under noen omstendighet, dele T-krok.  
Kun de som allerede er definerte som nærkontakt i  
treningsammenheng kan ta heisen sammen. (NEI,  
skigymnas/kohort er IKKE lik nærkontakt. I tvil? La være!!)

 Besiktigelse forskjøvet i puljer, overhold din gruppes «timeslot» og  
husk MINST 1m avstand til andre løpere.

 

 Finn din gruppes oppholdsområde i startområdet og opphold deg  
der før start Det vil også defineres et startområde hvor max 10 løpereoppholder seg  
samtidig. Her tilrettelegges det for minimum 1 m avstand mellom deltagere.

 Hold MINST 1m avstand til andre løpere når du entrer  
startområdet.

 

 Minimer antall trenere på start, disse må bruke munnbind. Alle trenere og støtteapparat må meldes inn på lagledermøtet.

Trenere kan ikke oppholde seg i startsonen. Trenere som oppholder seg påtoppen skal bruke munnbind.

 

 Forlat padock så snart det er mulig etter målgang. Returner til eget  
oppholdsområde, eller forlat rennområdet.  

 

 Premiesermoni etter rennslutt utgår. Premier overføres digitalt.  

 0 Kommentar

Smittevernregler for deltagere FIS Vassfjellet

Postet av Freidig, Alpin den 11. Feb 2021

Smittevernregler for deltagere FIS  Vassfjellet, 12.  13. januar 2021.

 

 Alle deltagere og støtteapparat må være 100% friske. Hold dere  
hjemme ved de miste tegn på sykdom.

Ved mistanke om Covid-19 smitte eller ved identifisert smitteutbrudd skalsmittevernansvarlig Richard Nielsen 971 57 196 informeres umiddelbart.

 

 Alle utøvere/støtteaparat som krysser landegrense SKAL følge  
retningslinjer for innreisekarantene. Arrangøren skal i samarbeid

med Skiforbundet ha oversikt over evt. deltakere som faller inn  
under denne ordning og følge de opp spesielt.

 

 

 Ved ankomst, parker med god avstand til andre, slik at  
lasting/lossing av utstyr kan skje uten nærkontakt

 

 Skift i bussen og bruk bussen som pauselokale

 

 Begrens etteranmeldinger. All betaling skjer kontantløst via Vipps

 Begrens utstyr som taes med i bakken. Nødvendig utstyr

oppbevares på tildelt område i bunn av bakken

 

 Bruk munnbind ved alt opphold innendørs; f.eks på toaletter,

serveringssteder og skishop.

Munnbind skal også benyttes i bakken, med unntak av start-mål

 

 Serveringssteder benyttes i minst mulig grad. Respekter pålegg om

avstand og antall

 

 Hold MINST 1m avstand i heiskøen! Dette gjelder både i

lengderetningen og i bredden! Egen merket NM jr-inngang for løpere og funksjonærer

 

 Kjør 1 og 1 på heisen. Deltagere ved ulike skigymnas

/treningsgrupper skal ikke, under noen omstendighet, dele T-krok.  
Kun de som allerede er definerte som nærkontakt i  
treningsammenheng kan ta heisen sammen. (NEI,  
skigymnas/kohort er IKKE lik nærkontakt. I tvil? La være!!)

 Besiktigelse forskjøvet i puljer, overhold din gruppes «timeslot» og  
husk MINST 1m avstand til andre løpere.

 

 Finn din gruppes oppholdsområde i startområdet og opphold deg  
der før start Det vil også defineres et startområde hvor max 10 løpereoppholder seg  
samtidig. Her tilrettelegges det for minimum 1 m avstand mellom deltagere.

 Hold MINST 1m avstand til andre løpere når du entrer  
startområdet.

 

 Minimer antall trenere på start, disse må bruke munnbind. Alle trenere og støtteapparat må meldes inn på lagledermøtet.

Trenere kan ikke oppholde seg i startsonen. Trenere som oppholder seg påtoppen skal bruke munnbind.

 

 Forlat padock så snart det er mulig etter målgang. Returner til eget  
oppholdsområde, eller forlat rennområdet.  

 

 Premiesermoni etter rennslutt utgår. Premier overføres digitalt.  

 0 Kommentar

Årsmøtet Freidig alpin 8.2.21. kl 19, Teams-møte

Postet av Freidig, Alpin den 8. Feb 2021

Årsmøtet Freidig alpin

 

Minner om årsmøtet idag.

8.2.21 kl 19:00

 

Linken til Teams:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NlNjJiMjMtODhiMS00ZDY5LTkzYmMtM2VkZDc3ZDY5MTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e119f241-af40-4440-bbcb-8534641871f7%22%2c%22Oid%22%3a%22bc7cc487-dab0-4b10-a17a-870462551bd5%22%7d

 

 

Saksliste: 

  • Åpning ved styreleder
  • Godkjenne innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
  • Behandling av årsberetning og regnskap 2020
  • Innkomne forslag
  • Aktivitetsavgifter sesongen 2021
  • Budsjett 2021
  • Foreta følgende valg:

10.1       Styreleder

10.2       Øvrige styremedlemmer

10.3       Leder av valgkomiteen

10.4       Øvrige et medlem av valgkomiteen

 

 

Valg styret:

 

Forslag for 2021

Leder:                                      Richard Nielsen                      (1 år)

Styremedlem:                          Harald Nervik                         (2 år)

Styremedlem:                          Erik Aalde                               (2 år)

Styremedlem:                          Fredrik Ernestus                     (2 år)

Styremedlem:                          Kai Roger Jensen                   (2 år)

Styremedlem:                          Hege Enoksen Normann        (1 år)

 

Google skjema til valget:

 

https://forms.gle/LhUfDqtPmwxsq1kx9

 


0 Kommentar

Helenes cup midlertidig avlyst

Postet av Freidig, Alpin den 1. Feb 2021

Helenes cup må dessverre avlyses.

Regjeringen viderefører smittetiltak. Det opprettholdes de nasjonale reiserestriksjonene inntil videre, dvs at skirenn for en forlenget periode kun kan arrangeres innenfor samme klubb.

Vi håper vi kan gjennomføre Helenes cup etter midten av februar.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline