Innkalling til Årlig medlemsmøte i Freidig Alpin for 2023

Postet av Freidig, Alpin den 23. Feb 2023

Til medlemmene i Freidig Alpin

Innkalling til Årlig medlemsmøte i Freidig Alpin for 2023

I forkant av årsmøtet i Sportsklubben Freidig innkaller Styret i Freidig Alpin herved til årlig medlemsmøte i Freidig Alpin.

Årlig medlemsmøte i vår avdeling avholdes 06.06.2023 kl. 18:00 som digitalt møte på Teams, jf. NIFs lov § 2-15. Dette for å sikre at flest mulig har mulighet til å delta. Vi har god erfaring fra digitale medlemsmøter i 2021 og 2022.

Det vil bli opprettet et arrangement med link til Teams møtet i Spoortz og Spond appene (sistnevnte for aktive utøvere og deres foresatte). Alle medlemmer som ønsker å delta må melde seg på i en av appene innen 04.03 kl 22.00. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på det årlige medlemsmøtet, må sendes Styret skriftlig på epost freidigalpin@gmail.com senest søndag 26.02.2023.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på freidigalpin.no senest én uke før årlig medlemsmøte.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Freidig Alpin i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årlig medlemsmøte avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sportsklubben Freidig og Freidig Alpin. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årlig medlemsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sportsklubben Freidig sin klubblov (link).

Ved spørsmål som gjelder det årlige medlemsmøtet, kan styreleder Richard Nielsen kontaktes på mobil 971 57 196 eller epost richardnielsen77@gmail.com.

Velkommen til årlig medlemsmøte i Freidig Alpin!

Med vennlig hilsen StyretFreidig Alpin arrangere Telenor karusell Torsdag 16.02. i Vassfjellet

Postet av Freidig, Alpin den 13. Feb 2023

Freidig Alpin arrangere Telenor karusell Torsdag 16.02. 


Dette blir uhøytidelige renn. Ingen tidtaking eller resultatliste. Ingen påmelding i forkant, men påmelding ved at man får startnummer på start. Premie til alle deltakere når man leverer inn startnummer.

Rennene er åpne for alle barn opp til og med 12 år som er i Vassfjellet Vinterpark. Det er ingen krav til at man skal være medlem av Freidig Alpin for å delta på arrangementene. 

Vi kjører rennet i  nedre sør, avstigning fra t-krok mast 5.

Vaffelservering fra telt utenfor klubbhuset på øvre parkering

Parallelslalom fram til 1930 så mange runder vi rekker.  Gratis og åpent for alle opp til og med 12 år som er i anlegget. Oppmøte med utdeling av startnummer kl 1800 ved Klubbhuset øvre parkering.