BARN (U8) 

Kravene til barna i denne gruppen er at de enten kan ta Kosliaheisen alene, eller at en forelder/ ledsager er med å assistere barnet på denne heisen. Dette medfører muligens en litt høy terskel for interesserte barn der foreldre ikke har hatt anledning til å lære barna det mest grunnleggende før de blir en del av vår lek/ trening i denne gruppen. 

I denne gruppen skal lek prege treningen. Det legges opp til en felles pause i Freidig-bua kl. 19.00 på hver trening for gruppens løpere der det serveres frukt/ kake eller annen mat.

Gruppen har tidvis felles treninger eller aktiviteter sammen med gruppen U10.

Hovedmål 

  • Rekruttere flest mulig interesserte barn i alderen inn i gruppen.
  • Beholde alle barn i organisert trening eller lek gjennom hele sesongen. 
  • 1 kveldstrening på torsdager fra kl. 18.00-20.00 i Vassfjellet.
  • 4-6 helgesamlinger på ski der utøverne trener sammen med U10. Løpende vurdering av behov gjennom interessemålinger.

 

 

BARN (U10) 

Som for gruppen U8 er kravene til barna i denne gruppen er at de enten kan ta Kosliaheisen alene, eller at en forelder/ ledsager er med å assistere barnet på denne heisen. 

Fortsatt vil lek prege denne gruppen, men barna vil allerede nå i større grad begynne med rennlignende trening ved bruk av kortporter og SSL porter til superslalom trening. 

Det legges opp til en felles pause i Freidig-bua kl. 19.00 på hver trening for gruppens løpere der det serveres frukt/ kake eller annen mat. Dette sammen med gruppen U8.

Gruppen har tidvis felles treninger eller aktiviteter sammen med gruppen U8. 

For de mest ivrige løperne i denne gruppen vil også treningene for U12 på tirsdagene være åpne, men da i samråd med trener/ oppmann for gruppen U12. 

 

Hovedmål 

  • Rekruttere flest mulig interesserte barn i alderen inn i gruppen.
  • Beholde alle barn i organisert trening eller lek gjennom hele sesongen. 
  • 1 kveldstrening på torsdager fra kl. 18.00-20.00 i Vassfjellet.
  • 4-6 helgesamlinger på ski der utøverne trener sammen med U8. Løpende vurdering av behov gjennom interessemålinger.