UNGDOM U14 

Ungdomsklassene (13-16 år) har de siste årene vært preget av at det er få løpere i klubben som satser mot de nasjonale rennene som Landsfinale og Hovedlandsrenn. Dette ser nå ut til å endre seg noe, da gruppen U14 vil få relativt mange nye inn i sesongen 17/18. Skiforbundet har åpnet for fri deltakelse, slik at det ikke er begrenset hvor mange løpere som kan stille. Men antallet løpere som kretsen får tildelt i de fremste puljene, beregnes på samme måte som før. Kretsen rangerer løperne i de forskjellige grenene ut i fra poenggivning i annonserte kvalifiseringsrenn.


I Freidig alpin har det tidligere vært få løpere i U14. Dette har i flere år medført at gruppen har trent sammen med U16 på treningene og med felles trener. Sportslig Utvalg har for sesongen 17/18 håp om at antallet i gruppen U14 og U16 blir så stort at de kan ha hver sin trener. Vurderinger på dette gjøres årlig, og besluttes av styret med anbefaling fra sportslig utvalg.

På samlinger sammen med andre klubber har denne utfordringen ikke vært tilstede. Det ser nå ut til at Freidig Alpin på sikt, sammen med andre klubber i regionen vil sikre god treningsgruppe i U14. Det er også vesentlig at Freidig alpin samarbeider med de andre klubbene i kretsen fortrinnsvis i perioden 1.Mai til 1. desember. Dette sikrer robuste treningsgrupper der aldersspriket blir mindre, og hvor man kan ta stegene videre fra det nivået som er hjemme i utøvernes egn klubb. I tillegg bidrar dette positivt til miljøet for de mer aktive utøverne.

Basistreningen vektlegges under samlingene på våren og de første samlingene på høsten. Videre blir innholdet mer spesifikt rettet mot tekniske/taktiske forhold. Opplegget vil ha en naturlig sesong-progresjon fra generell «basis» til spesifikk «basis». En slik progresjon skal skape en teknisk, taktisk og mental utvikling hos utøveren. Når i tillegg løpere fra flere klubber og kretser møtes, skal dette være med på å forsterke fokuset i læringssituasjonen. På denne måten skal klubben bidra til å skape en arena som gjør det mulig å utvikle prestasjonene til løperne på en best mulig måte samtidig at vi beholder flest mulig lengst mulig. 

 

Allsidighet er fortsatt meget viktig for en alpinist i denne alderen og klubben vil oppfordre til at ungdommene i klubben utøver andre idretter og aktiviteter for nettopp å sikre dette. 

Skiglede og kameratskap i klubben skal fortsatt være viktig, men i denne alderen skal utøverne trene for å trene. Dette innebærer noe høyere krav til løperne om at vi er på trening for nettopp å trene.

Trener i denne gruppen har ansvar i å tilrettelegge konkurransepreget trening, i tråd med NSF’s utviklingstrapp gjeldende for denne aldersgruppen.  Videre å legge til rette for en gruppe som bidrar positivt innad og utad, samt at utøverne blir bevisstgjort både ferdighetsmessige, taktiske og sosiale egenskaper for god treningskultur. Dette vil sikre at de som går inn i gruppen U16 vil ha gode forutsetninger til å møte de treningene og renn som møter dem der.

Gruppens treninger og samlinger med innhold skal planlegges og gjennomføres i tråd med aktivitetsplanen og årshjulet til Freidig alpin. Dette skal godkjennes av sportslig utvalg, som de siste årene har stått for denne planleggingen. Evaluering av sist sesong gjennomføres med sportslig utvalg og danner grunnlag for neste sesongs planer, aktivitet og innhold som godkjennes av sportslig utvalg.

 

 

 

Hovedmål 

  • Planlegge og gjennomføre åpne samlinger med andre klubber i kretsen/ regionen for U14 løpere, slik at de kan utvikle seg i et større og bedre treningsmiljø. Dette innebærer å tilby i samråd med andre klubber/ skikretsen samlinger utover den ordinære treningen som klubbene tilbyr i perioden 1. Mai- 1. Desember. 
  • Delta og hevde seg i regionale renn og Landsfinalen for U14.
  • Ha med flest mulig lengst mulig gjennom motiverende og godt planlagte treninger.
  • Godt planlagt aktivitet som bidrar til variasjon og større tekniske og taktiske ferdigheter hos den enkelte utøveren i disiplinene SL, SSL og SG.
  • Sørge for et godt miljø innad i gruppen og etter hvert som rollefigurer for de yngre gruppene.
  • Planlegge og gjennomføre åpne samlinger med andre klubber i kretsen/ regionen for U16 løpere, slik at de kan utvikle seg i et større og bedre treningsmiljø. Dette innebærer å tilby i samråd med andre klubber/ skikretsen samlinger utover den ordinære treningen som klubbene tilbyr i perioden 1. Mai- 1. Desember. 
  • Delta og hevde seg i regionale renn og Hovedlandsrennet for U16.
  • Ha med flest mulig lengst mulig gjennom motiverende og godt planlagte treninger.
  • Godt planlagt aktivitet som bidrar til variasjon og større tekniske og taktiske ferdigheter hos den enkelte utøveren i disiplinene SL, SSL og SG.
  • Sørge for et godt miljø innad i gruppen og som rollefigurer for de yngre gruppene.