BARN (U12) 

Når barna tar steget til U12 innebærer dette at antall treninger og skirenn økes. De møter nå en hverdag på treningene som inneholder både SL, SSL og SG. Utstyr til dette bør derfor anskaffes før sesongstart.

Fokus på teknikk og styrke intensiveres og barna vil også tilbys helgesamlinger for å forsterke utviklingen i gruppen. Primært ønsker vi å bruke Vassfjellet i størst mulig grad, men det vil også tilbys samlinger utenfor Vassfjellet, primært på høsten frem til det er snøforhold i Vassfjellet. 

Barna i denne gruppen har tidligere konkurrert i hovedsak lokalt, men med få renn rundt i regionen. Nå tilbys disse barna vesentlig flere renn i regionen, samt at vi har en tradisjon i å delta på et renn utenfor regionen på slutten av sesongen.

Trener i denne gruppen har ansvar i å tilrettelegge mer konkurransepreget trening, i tråd med NSF’s utviklingstrapp gjeldende for denne aldersgruppen. Utøverne skal etter hvert lære seg og trene på ski og gjennom dette kunne oppleve læring, mestring og utvikling. Gruppens treninger og samlinger med innhold skal planlegges og gjennomføres i tråd med aktivitetsplanen og årshjulet til Freidig Alpin. Dette skal godkjennes av sportslig utvalg, som de siste årene har stått for denne planleggingen. Evaluering av sist sesong gjennomføres med sportslig utvalg og danner grunnlag for neste sesongs planer, aktivitet og innhold som godkjennes av sportslig utvalg.

Allsidighet er meget viktig for en alpinist og klubben vil oppfordre til at barna i klubben utøver andre idretter og aktiviteter for nettopp å sikre dette. 

Skiglede og kameratskap i klubben skal fortsatt være det viktigste, men vi vil allerede nå starte en mer konkurransepreget tilnærming i både trening og rennsituasjon. Dette vil sikre at de som går inn i gruppen U14 vil ha gode forutsetninger til å møte de treningene og renn som møter dem der.

 

Hovedmål 

  • Fortsette rekruttering av interesserte i sporten i denne aldersklassen.
  • Beholde flest mulig gjennom sesongen og inn til neste sesong.
  • 15-20 samlingsdøgn fra 1. Mai-20.Des på ski 
  • To kveldstreninger i Vassfjellet pr. uke når det er snøforhold til dette. 
  • 1-2 barmarkssamlinger, da ofte parallelt eller sammen med U14/U16
  • Delta på noen aktiviteter sammen med U14. Trenere/ oppmann avgjør dette.