Telenor Hovedlandsrennet 2023 er ferdig

Postet av Freidig, Alpin den 26. Mar 2023


Mye bra skikjøring av løperne fra Sør-Trøndelag skikrets under Telenor Hovedlandsrennet i Vassfjellet Vinterpark 2023, og en velfortjent 3. plass i rangeringen av beste skikrets i Norge.

Marie Sande, Therese Hatlen, Mille Bugge Arnøy, Mathilde Brattbakk, Håkon Hoem, Peder Gangås, Mathea Nielsen Glad, Iver Mæhle, Jarand Haugen, Maja Mogstad, Ane Dahl Andreassen, Markus Plassen, Håvard Nervik Berg, Niklas Aandal, Oscar Lundseng, Irjan Jensen og Imre Dahlen.


1 Kommentar

THL startlister utfor renn 23.3.23

Postet av Freidig, Alpin den 22. Mar 2023


Jenter:  DH J STARTLISTE HL23.pdf

Gutter: DH G STARTLISTE HL23.pdf

OBS:     1.omg. Bes 11:00 Jenter start 12:00, Gutter start kl 13:00

Lagleder / foreldre har oppmøte kl 8:00 for klargjøring bakke iht beslutning i lagledermøtet.Startlister utfor trening 21.3.23

Postet av Freidig, Alpin den 20. Mar 2023Gutter:          TRA1 G STARTLISTE HL23.pdf

Jenter:           TRA1 J STARTLISTE HL23.pdfOBS NY DATO 13.3.23: OPPDATERT Innkalling til Årlig medlemsmøte i Freidig Alpin for 2023

Postet av Freidig, Alpin den 6. Mar 2023


OPPDATERT Innkalling til Årlig medlemsmøte i Freidig Alpin for 2023

Viser til opprinnelig invitasjon til årlig medlemsmøte i Freidig Alpin, sendt ut 22.02.23.

Etter styremøte nylig er det besluttet å utsette vårt årlige medlemsmøte til mandag 13.03.23 kl. 18:00. 

Med dette gis det også utsatt frist for medlemmene i å formulere og sende inn innspill til saksfremlegg. Frist for innsending av saker skriftlig på epost til freidigalpin@gmail.comutsettes til søndag 05.03.23. Sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på freidigalpin.no mandag 06.03.23. 

Det vil bli opprettet et arrangement for møtet i Spoortz og Spond appene (sistnevnte for aktive utøvere og deres foresatte). Alle medlemmer som ønsker å delta må melde seg på i en av appene og angi der hvilken måte de vil delta på. Ny påmeldingsfrist er satt til søndag 12.03 kl 22.00. 

Møteform endres til at møtet i hovedsak tilrettelegges for og gjennomføres som et fysisk møte. Det legges opp til digital møtemulighet på Teams kun som et supplement for medlemmer som på ingen annen måte får til å møte fysisk.

Styret oppfordrer sterkt til at medlemmene anstrenger seg for å få til å møtes fysisk for å bli kjent med nye mennesker og bygge gode relasjoner i klubben. De få som må delta på Teams oppfordres til å ha kamera påslått.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Freidig Alpin i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årlig medlemsmøte avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sportsklubben Freidig og Freidig Alpin. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årlig medlemsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sportsklubben Freidig sin klubblov (link).

Ved spørsmål som gjelder det årlige medlemsmøtet, kan styreleder Richard Nielsen kontaktes på mobil 971 57 196 eller epost richardnielsen77@gmail.com


Saksdokumenter:

2022 Resultat alpin avd_utskrift 260223.pdf

Alpin Saksliste Årlig møte 2023.pdf

Freidig Alpin budsjettforslag 2023.pdf

Årsberetning Freidig Alpin 2022.pdf


Velkommen til årlig medlemsmøte i Freidig Alpin!

Med vennlig hilsen StyretFreidig Alpin arrangere Telenor karusell Torsdag 9.3.

Postet av Freidig, Alpin den 6. Mar 2023

Freidig Alpin arrangere Telenor karusell Torsdag 9.3. 


Dette blir uhøytidelige renn. Ingen tidtaking eller resultatliste. Ingen påmelding i forkant, men påmelding ved at man får startnummer på start. Premie til alle deltakere når man leverer inn startnummer.

Rennene er åpne for alle barn opp til og med 12 år som er i Vassfjellet Vinterpark. Det er ingen krav til at man skal være medlem av Freidig Alpin for å delta på arrangementene. 

Vi kjører rennet i  nedre sør, avstigning fra t-krok mast 5.

Vaffelservering fra telt utenfor klubbhuset på øvre parkering

Parallelslalom fram til 1930 så mange runder vi rekker.  Gratis og åpent for alle opp til og med 12 år som er i anlegget. Oppmøte med utdeling av startnummer kl 1800 ved Klubbhuset øvre parkering.


Freidig Alpin, Sør-Trøndelag skikrets og Norges skiforbund har gleden av å invitere til Telenor Hovedlandsrennet 2023! Vassfjellet Vinterpark - 21. – 26. mars 2023

Postet av Freidig, Alpin den 4. Mar 2023
Hovedlandsrennet 2023 gjennomføres i Freidig Alpin sitt eget skianlegg Vassfjellet Vinterpark – Vassfjellet Vinterpark ligger 30 minutt sør for Trondheim sentrum.

 

Foreløpig tidsplan

Tirsdag 21.03.2023:     Utfortrening 1

Onsdag 22.03.2023:     Utfortrening 2

Torsdag 23.03.2023:    Utfor konkurransedag

Fredag 24.03.2023:      Super-G + Team Event

Lørdag 25.03.2023:      GS + Bankett med premieutdeling

Søndag 26.03.2023:     SL

 

Påmelding

Påmelding til alle renn i MinIdrett innen 16.03.2023. Kontaktinfo til kretsrepresentanter sendes til hlalpin2023@gmail.com innen samme tid.

Hovedlandsrennet er åpent for U16 PARA-utøvere, parautøvere starter først.

Etteranmeldelse mottas kun på e-post til hlalpin2023@gmail.com innen 19.03.2023. Merk epost-tittel med ‘Etteranmelding + krets’. Etteranmelding belastes 250,- i tillegg til vanlig startkontingent.

 

Overnatting, bankett og premieutdeling

Det er forhåndsreservert rom på Scandic Lerkendal og Quality Hotell Panorama. På grunn av andre store arrangement er det begrenset kapasitet på alternativ overnatting.

Avstand til Vassfjellet Vinterpark: Scandic Lerkendal: 25 min - Quality Panorama: 19 min

Bestilling av overnatting på de forhåndsbookede hotellene og bankettmiddag gjøres kun via denne linken så snart som mulig:

https://connections.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/10289?lang=nb-NO&cur=NOK

Lørdag 23.03.2023 blir det bankett på Scandic Lerkendal for alle utøvere med premieutdeling for gjennomførte renn. 

OBS: Det er mulig å kun melde seg på bankett ved å trykke ‘Neste’ når man skal velge overnatting! Det vil bli film og foredrag av frikjører Robert Aaring under middagen, og DJ etter festmiddagen!

Premiering SL søndag i bakken, 30 min etter siste målgang.

 

Live timing og live streaming

Linker til live timing og live streaming distribueres på facebook og www.freidigalpin.no før arrangementsstart. Etter NUF sine retningslinjer for live streaming, må det gis aktivt samtykke fra hver enkelt utøver. Det vil bli sendt ut skjema for samtykke til live streaming til påmelders e-postadresse.

 

Kommunikasjon

Informasjon med start- og resultatlister kunngjøres på løpende freidigalpin.no under fanen Hovedlandsrennet 2023.

Informasjon til løpere før og under konkurransedagene på facebooksiden Hovedlandsrennet 2023 i Vassfjellet Vinterpark.

Under konkurransedagene publiseres all offisiell informasjon fra arrangør og jury til kretsrepresentanter og trenere på Messenger HLalpin2023. Offisiell informasjon som jurybeslutninger og diskelister regnes som kunngjort når publisert i kanalen. 

 

Lagledermøte

Første lagledermøte mandag 20.03.2022 på Teams. Link sendes til trenere og lagledere på Messenger. 

Påfølgende lagledermøter annonseres på senere tidspunkt..

 

Kvoter, krav og puljeinndeling

Kvoter i henhold til NSFs oppsett. Tabeller for puljeplassering sendes kretsrepresentantene etter utløp av påmeldingsfristen. 

I Super-G, GS og SL trekkes utøvere etter puljer. 

Det er obligatorisk med en utfortrening for deltagelse i utfor. Mer informasjon om startrekkefølge i utfor vil komme på senere tidspunkt.

Freidig Alpin vil fortløpende legge ut oppdaterte deltakerlister sortert på krets på freidigalpin.no

Kretsrepresentant er ansvarlig for innsending av, og endringer av puljeplassering. Korreksjoner i puljeinndeling kan skje på rennkontoret inntil 60 minutter før hvert lagledermøte. Tabellene for puljeplassering skal brukes ved innmelding og endringer.

 

TeamEvent – Fredag 24.3.2023 

Kretsene stiller en av hvert kjønn og årsklasse på hvert lag. Det vil si én jente og én gutt U15 + én jente og én gutt U16. Mindre kretser kan låne løpere fra andre kretser. Dersom en krets bare har to gutter og to jenter, får de stille som lag uavhengig av alder. Kretsene gjør laguttak og bestemmer om det er 4 til maks 6 utøvere som skal få delta. 

NB! Lag/rekkefølge løpere som skal kjøre TeamEvent skal meldes inn på lagledermøte torsdag 23.3.2023

 

Skilisens, utstyrsregler og rennreglement

Alle deltagere må ha løst NSF’s skilisens. Utstyr må være i henhold til NSF regler. Alle renn avvikles i samsvar med Rennreglement NSF Alpint-utgave nov. 2018 med unntak som angitt her. 

 

Heiskort

Pris rennkort er 200,- pr dag for løpere og støtteapparat. 

Heiskort kan kun kjøpes digitalt på www.vassfjelletvinterpark.no

Skidata keycard, promokode med rennkortpris i nettbutikken annonseres uken før. 

Trenerkort: 1 pr 10 løpere. Kretsen melder inn trenerkort til hlalpin2023@gmail.com innen 06.03.2023

 

Oppvarming og trening

Det settes av traseer for oppvarming og trening. Renntraseene er ikke tilgjengelig siste uke før arrangementet og frem til avslutning. Trenerne koordinerer løypesetting. Trening før HL kan bestilles av caspersteinlagerheim@gmail.com – Merk mail med HL Trening.

Dager som er tilgjengelig for trening/oppvarming: mandag 20.03.2023 til og med søndag 26.03.2023

 

Arrangementskomite og kontaktinfo:

Vi oppfordrer til at all mailkontakt skjer til hlalpin2023@gmail.com

 

Ved spesielle henvendelser kan følgende kontaktes:

Fredrik Ernestus – Arrangementsleder / 91861109 / fredrik@ernestus.no

Richard Nielsen – Nestleder / richard.nielsen@malproff.no

Casper Stein – Sportssjef Freidig Alpin - caspersteinlagerheim@gmail.comLink til invitasjon til nedlasting:   Invitasjon HL 2023 - Versjon 3 - 14032023.pdf