OBS NY DATO 13.3.23: OPPDATERT Innkalling til Årlig medlemsmøte i Freidig Alpin for 2023

Postet av Freidig, Alpin den 6. Mar 2023


OPPDATERT Innkalling til Årlig medlemsmøte i Freidig Alpin for 2023

Viser til opprinnelig invitasjon til årlig medlemsmøte i Freidig Alpin, sendt ut 22.02.23.

Etter styremøte nylig er det besluttet å utsette vårt årlige medlemsmøte til mandag 13.03.23 kl. 18:00. 

Med dette gis det også utsatt frist for medlemmene i å formulere og sende inn innspill til saksfremlegg. Frist for innsending av saker skriftlig på epost til freidigalpin@gmail.comutsettes til søndag 05.03.23. Sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på freidigalpin.no mandag 06.03.23. 

Det vil bli opprettet et arrangement for møtet i Spoortz og Spond appene (sistnevnte for aktive utøvere og deres foresatte). Alle medlemmer som ønsker å delta må melde seg på i en av appene og angi der hvilken måte de vil delta på. Ny påmeldingsfrist er satt til søndag 12.03 kl 22.00. 

Møteform endres til at møtet i hovedsak tilrettelegges for og gjennomføres som et fysisk møte. Det legges opp til digital møtemulighet på Teams kun som et supplement for medlemmer som på ingen annen måte får til å møte fysisk.

Styret oppfordrer sterkt til at medlemmene anstrenger seg for å få til å møtes fysisk for å bli kjent med nye mennesker og bygge gode relasjoner i klubben. De få som må delta på Teams oppfordres til å ha kamera påslått.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Freidig Alpin i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årlig medlemsmøte avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sportsklubben Freidig og Freidig Alpin. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årlig medlemsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sportsklubben Freidig sin klubblov (link).

Ved spørsmål som gjelder det årlige medlemsmøtet, kan styreleder Richard Nielsen kontaktes på mobil 971 57 196 eller epost richardnielsen77@gmail.com


Saksdokumenter:

2022 Resultat alpin avd_utskrift 260223.pdf

Alpin Saksliste Årlig møte 2023.pdf

Freidig Alpin budsjettforslag 2023.pdf

Årsberetning Freidig Alpin 2022.pdf


Velkommen til årlig medlemsmøte i Freidig Alpin!

Med vennlig hilsen Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.