Innkalling til årsmøte i Freidig Alpin 25.2.19 kl 18:00 Freidighuset, Saksliste

Postet av Freidig, Alpin den 29. Jan 2019


Til medlemmene i Freidig Alpin

Trondheim 25.01.19

Innkalling til årsmøte i Freidig Alpin


Styret innkaller herved til årsmøte i Freidig Alpin 

Årsmøtet avholdes den 25.02.19 kl 18:00 i Lillestua på Freidighuset


Sakliste for årsmøte i Freidig Alpin


Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle årsberetning 

Sak 9: Behandle regnskap og vedta budsjett.

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1: Overføring av aksjer i Gråkallen Vinterpark fra Freidig Alpin til Vassfjellet Vinterpark AS

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1                Styreleder

15.3                Øvrige styremedlemmer

15.7                Leder av valgkomiteen

15.8                Øvrige to medlemmer av valgkomiteen


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.