Årsmøtet Freidig alpin 8.2.21. kl 19, Teams-møte

Postet av Freidig, Alpin den 8. Feb 2021

Årsmøtet Freidig alpin

 

Minner om årsmøtet idag.

8.2.21 kl 19:00

 

Linken til Teams:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NlNjJiMjMtODhiMS00ZDY5LTkzYmMtM2VkZDc3ZDY5MTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e119f241-af40-4440-bbcb-8534641871f7%22%2c%22Oid%22%3a%22bc7cc487-dab0-4b10-a17a-870462551bd5%22%7d

 

 

Saksliste: 

  • Åpning ved styreleder
  • Godkjenne innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
  • Behandling av årsberetning og regnskap 2020
  • Innkomne forslag
  • Aktivitetsavgifter sesongen 2021
  • Budsjett 2021
  • Foreta følgende valg:

10.1       Styreleder

10.2       Øvrige styremedlemmer

10.3       Leder av valgkomiteen

10.4       Øvrige et medlem av valgkomiteen

 

 

Valg styret:

 

Forslag for 2021

Leder:                                      Richard Nielsen                      (1 år)

Styremedlem:                          Harald Nervik                         (2 år)

Styremedlem:                          Erik Aalde                               (2 år)

Styremedlem:                          Fredrik Ernestus                     (2 år)

Styremedlem:                          Kai Roger Jensen                   (2 år)

Styremedlem:                          Hege Enoksen Normann        (1 år)

 

Google skjema til valget:

 

https://forms.gle/LhUfDqtPmwxsq1kx9

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.