Saksliste årsmøte 11.2.20

Postet av Freidig, Alpin den 5. Feb 2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Freidig Alpin

Styret viser til innkalling til årsmøte av 27.01.20

Årsmøtet avholdes den 11.02.20 kl 1800 i Klubbhuset i Vassfjellet.


Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle årsberetning 

Sak 9: Behandle regnskap og vedta budsjett.

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1                Styreleder

15.3                Øvrige styremedlemmer

15.7                Leder av valgkomiteen

15.8                Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

-      Styrets forslag til forretningsorden

-      Idrettslagets årsberetning

-      Regnskap med forbehold om revisors beretning

-      Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

-      Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt]

-      Styrets forslag til budsjett

-      Valgkomiteens innstilling

-      Styrets innstilling til ny valgkomité

 

Med vennlig hilsen
styret i Freidig Alpin


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.