Smittevernregler for deltagere FIS Vassfjellet

Postet av Freidig, Alpin den 11. Feb 2021

Smittevernregler for deltagere FIS  Vassfjellet, 12.  13. januar 2021.

 

 Alle deltagere og støtteapparat må være 100% friske. Hold dere  
hjemme ved de miste tegn på sykdom.

Ved mistanke om Covid-19 smitte eller ved identifisert smitteutbrudd skalsmittevernansvarlig Richard Nielsen 971 57 196 informeres umiddelbart.

 

 Alle utøvere/støtteaparat som krysser landegrense SKAL følge  
retningslinjer for innreisekarantene. Arrangøren skal i samarbeid

med Skiforbundet ha oversikt over evt. deltakere som faller inn  
under denne ordning og følge de opp spesielt.

 

 

 Ved ankomst, parker med god avstand til andre, slik at  
lasting/lossing av utstyr kan skje uten nærkontakt

 

 Skift i bussen og bruk bussen som pauselokale

 

 Begrens etteranmeldinger. All betaling skjer kontantløst via Vipps

 Begrens utstyr som taes med i bakken. Nødvendig utstyr

oppbevares på tildelt område i bunn av bakken

 

 Bruk munnbind ved alt opphold innendørs; f.eks på toaletter,

serveringssteder og skishop.

Munnbind skal også benyttes i bakken, med unntak av start-mål

 

 Serveringssteder benyttes i minst mulig grad. Respekter pålegg om

avstand og antall

 

 Hold MINST 1m avstand i heiskøen! Dette gjelder både i

lengderetningen og i bredden! Egen merket NM jr-inngang for løpere og funksjonærer

 

 Kjør 1 og 1 på heisen. Deltagere ved ulike skigymnas

/treningsgrupper skal ikke, under noen omstendighet, dele T-krok.  
Kun de som allerede er definerte som nærkontakt i  
treningsammenheng kan ta heisen sammen. (NEI,  
skigymnas/kohort er IKKE lik nærkontakt. I tvil? La være!!)

 Besiktigelse forskjøvet i puljer, overhold din gruppes «timeslot» og  
husk MINST 1m avstand til andre løpere.

 

 Finn din gruppes oppholdsområde i startområdet og opphold deg  
der før start Det vil også defineres et startområde hvor max 10 løpereoppholder seg  
samtidig. Her tilrettelegges det for minimum 1 m avstand mellom deltagere.

 Hold MINST 1m avstand til andre løpere når du entrer  
startområdet.

 

 Minimer antall trenere på start, disse må bruke munnbind. Alle trenere og støtteapparat må meldes inn på lagledermøtet.

Trenere kan ikke oppholde seg i startsonen. Trenere som oppholder seg påtoppen skal bruke munnbind.

 

 Forlat padock så snart det er mulig etter målgang. Returner til eget  
oppholdsområde, eller forlat rennområdet.  

 

 Premiesermoni etter rennslutt utgår. Premier overføres digitalt.  

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.