Årsmøte 21.3.22

Postet av Freidig, Alpin den 16. Mar 2022

Innkalling til Årsmøte i Freidig Alpin

Sted: Freidig Klubbhus i Storstua

Tid: Mandag 21 mars kl.20.00


  • Åpning ved styreleder
  • Godkjenne innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
  • Behandling av årsberetning og regnskap 2021
  • Innkomne forslag
  • Aktivitetsavgifter sesongen 2022
  • Budsjett 2022
  • Foreta følgende valg:


Styreleder

Øvrige styremedlemmer, 2 stk

Leder av valgkomiteen

Øvrige medlem av valgkomiteen


Alpin budsjett forslag 2022.pdf

Alpin resultat totalt pr.31.12.2021.pdf

Alpin resultat totalt pr.31.12.2021-1.pdf

Sak til Årsmøte Freidig Alpin.pdf

Sak til årsmøte i Freidig alpin.pdf

Valg 2022.pdf

Årsberetning_Freidig Alpin_2021.pdf

Årsberetning_Freidig Alpin_2021-1.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.